வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களை மீட்கும் இந்திய அரசு | Saudi,UAE,Bahrain,Qatar,Oman,Kuwait,Singapore |

வளைகுடா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளில் தவித்து வரும் இந்திய தொழிலாளர்களை மீட்பதற்காக சுமார் 50 விமானங்களை இந்திய அரசு அனுப்பவுள்ளது. குறிப்பாக தமிழக தொழிலாளர்களுக்காக 11 விமானங்கள் அனுப்பப்படவுள்ளன.

Subscribe our channel –
Visit our site –
Facebook –
Twitter –

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *