இலங்கையின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் – 03 .04.2020 – Sri Lanka News Tamil | Sri Lanka coronavirus

#SriLankaCoronavirus #Coronovirus #Srilankatamilnewsmarch31 #srilankaparliment #Coronovirusoutbreak #Colombo #ColomboNews #TodayColomboNews #ColomboTamilNews #tamilnewstodaysrilanka #Srilankanewstoday #worldnews #coronavirus #coronavirusuk #disease #china #wuhan #chinesevirus #coronaoutbreak #Lankasri #lankasriNews
இலங்கை செய்திகள் | இன்றைய செய்திகள் | செய்திகள் | ஜனாதிபதி செய்திகள் | இலங்கை அதிபர் தேர்தல் | இன்றைய முக்கிய செய்திகள் |இலங்கைச் செய்திகள் | காலைநேர முக்கிய செய்திகள் |யாழ்ப்பாண செய்திகள் | பத்திரிக்கை செய்திகள் | அரசியல் செய்திகள் | வெளிநாட்டு செய்திகள் | இலங்கையின் புதிய படைப்புக்கள் | உலக அதிசயங்கள்| இன்றைய பார்வை | வரலாற்றுச் செய்திகள்

#SriLankaTamilNewsToday #SriLankaBreakingNews #SrilankaPresident #srilanka #srilankanews #news #srilankalatestnews #breakingnews #srilankabreakingnews #srilankalatest #srilankanewpresident #tamilnews #lankasri

Visit for more news:

Subscribe us:

Facebook:

Find more Tamil Sri lanka latest news online.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *